× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Akademicki Szpital Kliniczny

Pracownia USG - Dział Diagnostyki Obrazowej

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • USG

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne
  • Angiologia
  • Gastroenterologia


Adres

Borowska
50-556 Wrocław

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1